Prosjekter

Farverikvartalet

Per 1. juli 2007 ble virksomheten ved Gjøvik Kornsilo lagt ned.

Dermed ble en attraktiv eiendom i Gjøvik sentrum ledig for nye formål.

Kornsiloens nabo er Gjøvik kommunes parkeringsanlegg, Brenneribakken 3.

Anlegget har et omfattende behov for rehabilitering.

Sammen med arealene langs Hunnselva fra Brenneribakken

til Rådhuset danner disse eiendommene et betydelig potensial

for utvikling i hjertet av Gjøvik sentrum. 

 

Området har fått navnet Farverikvartalet etter

Pedersens Farveri, som tidligere år lå her.

Det foreligger nå planer for en samlet utvikling av kvartalet,

der grunneierne ser sine eiendommer som et felles hele,

til beste for en størst mulig verdiutvikling for byen.

 

Farverikvartalet foreslås bygd ut med en kombinasjon av parkering,

forretningslokaler, boliger og kulturformål.

I forlengelse av Sommerfeldts gate foreslås det å bygge en bru som

binder byen nærmere Gjøvik Gård.

 

Utbygging av Farverikvartalet som et tyngdepunkt for handel og kulturaktivitet,

er et prosjekt som på alle måter samsvarer med hovedmålene for utvikling

av Gjøvik sentrum.

 

Farverikvartalet AS, som forestår utviklingen av prosjektet,

har følgende aksjonærer og aksjefordeling:

 

Industribygg AS:                    63,1 %

 

Felleskjøpet Agri BA:              15,0 %

 

Gjøvik Eiendomsselskap AS:   21,9 %

 

 

En egen nettside om Farverikvartalet kommer snart.