Prosjekter

Gjøvik Internasjonale skole (GIS)

  

Industribygg bygger for Gjøvikregionen International School

 

Nybygget ligger vegg i vegg med Gjøvik Læringssenter på Campus Gjøvik.

Første byggetrinn er på 750 m2, og skal gi plass for 60 elever.

Fullt utbygget vil skolen trenge ca. 1500 m2,

og vil da få kapasitet for 200 elever.

Prosjekteringen startet 5. januar 2015 og skolen tas i bruk 17. august.

 

For å møte denne stramme framdriften bygges skolen som et modulbygg.

Dette vil bli en absolutt fullverdig løsning,

som tilfredsstiller TEK10 og alle spesielle krav som stilles til skolebygg.

Designmessig vil bygget være fullt på høyde med konvensjonelt oppførte bygg.

Det er morsomt at byggebransjen har leverandører som er i stand til å møte

slike utfordringer som dette prosjektet reiser.

 

Moelven ByggModul AS har fått kontrakt på oppføring av nybygget,

og Paul Berg AS har fått kontrakten på graving og fundamentering.

Inustribygg er tilfreds med å få to solide leverandører på plass,

som innestår for levering av bygget innenfor prosjektets stramme framdrift.

Gravearbeidet kommer igang ca 20. april.

 

Mer info om Gjøvikregionen International School på www.gjovikis.no.

 

 

 

Artikkel fra OA-22.04.2015

 

Spaden i jorda for GIS

 

Tirsdag ble første spadetak tatt på det som skal bli Gjøvikregionen International School.

Mens mange teller ned til sommerferien, teller rektor, lærere og styret ned til skolestart.

Om fire måneder starter de opp i splitter nye lokaler på Kallerud.

 

Kontinuerlig opptak

 

Industribygg AS har gitt Moelven ByggModul AS og Paul Berg AS kontrakt på byggingen av skolen.

Gunn Mari Rusten, styremedlem ved Gjøvikregionen International School,

opplyser at drøyt 20 elever er innskrevet, og at det er kontinuerlig opptak.

 

Ligger godt an

 

Nå renner søknadene inn. Vi har rektor og tre av fire lærere på plass. Vi ligger godt an, sier hun.

Gjøvikregionen International School bygges på Kallerud.

Første byggetrinn er på 750 kvadratmeter og skal gi plass til 60 elever.

Fullt utbygget skal skolen ha 1500 kvadratmeter og plass til 200 elever.