Prosjekter

Rehabilitering av Gjøvik Rådhus AS

Gjøvik kommune har overført eierskapet

til Gjøvik rådhus AS til Industribygg AS.

Rådhuset skal fortsatt være organisert i et eget selskap,

men eid av Industribygg.

 

I forbindelse med overføringen har Industribygg

forpliktet seg til å utarbeide

en plan for rehabilitering av rådhuset.

Planen skal ha hovedvekt på forbedring av

inneklima og tilpasning til universell utforming.

Planen skal utarbeides i samarbeid med

Gjøvik kommune som leietaker.

På grunnlag av denne planen skal partene

etablere tiltaks- og framdriftsplan for

gjennomføring av prioriterte tiltak.

 

Gjennomførte aktiviteter i prosjektet:

 

-  Quest back blant alle ansatte i bygget med

   fokus på arbeidsmiljø og arbeidsplass.

 

-  Intervjuundersøkelse med alle ledere av

   tjenesteområdene og fagseksjoner.

 

-  Teknisk tilstandsanalyse av bygget.

 

På grunnlag av dette og øvrig tekninsk

eiendomsinformasjon og kunnskap om

byggets bruk og tilstand er det utarbeidet

en analyse av tekniske grep og

løsningsprinsipper for rehabilitering.

 

 

Det er nå etablert en koordineringsgruppe i kommunen,

som blir et viktig samarbeidsorgan videre i prosessen.